Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych, medycyny estetycznej, SPA, ośrodków sanatoryjnych.

Opis szkolenia

Coraz silniej rozwijający się trend związany z kultem piękna oraz chęcią dbania o zdrowy i estetyczny wygląd powoduje intensywny wzrost zainteresowania korzystaniem z usług w zakresie kosmetyki i medycyny estetycznej. Wsparciem w działaniach może być wykorzystanie aktualnej wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego zarządzania organizacją i nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i marketingu, koncentrujących się na umiejętnościach ‘miękkich’ oraz technologii informacyjnej.


Prowadzenie salonu kosmetycznego, medycyny estetycznej, SPA wymaga pogodzenia wielu funkcji z różnych obszarów wiedzy. Zarządzanie salonem polega na łączeniu w codziennej praktyce wiedzy i kompetencji biznesowych, związanych m.in. z aspektami prawno–ekonomicznymi, efektywnością finansową czy szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Nie bez znaczenia pozostają umiejętności właściwego planowania i organizacji pracy oraz kierowania pracownikami. Niezwykle ważnym aspektem jest także partnerstwo i budowanie relacji z otoczeniem. Na tak konkurencyjnym rynku orientacja w najnowszych trendach marketingowych i możliwościach jakie oferuje okazuje się również niezbędna.


Kluczowym czynnikiem w prowadzeniu salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej pozostaje personel, determinuje on funkcjonowanie salonu, kształtując jego konkurencyjność i przyczyniając się do osiągania ekonomicznych celów przedsiębiorstwa. Pracownicy salonów kosmetycznych, medycyny estetycznej czy SPA pełnią także znaczącą funkcję nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, lecz również z punktu widzenia tworzenia wartości dla klienta. Ich wiedza, umiejętności nawiązywania relacji, zaangażowanie, a także zdolność do współpracy kreują i wpływają na poziom satysfakcji i lojalności klientów. Warto zatem odpowiednio motywować pracowników, zadbać o dobre relacje w zespole oraz docenić wartość zespołu w prowadzonych działaniach biznesowych, a także kreowaniu satysfakcji klienta.


Różnorodność obowiązków związanych z prowadzeniem salonu kosmetycznego, medycyny estetycznej, SPA stanowi spore wyzwanie, a odpowiedzią na nie jest to szkolenie. Posiłkując się aktualną wiedzą, korzystając z nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania i marketingu oraz kreując umiejętności budowania relacji z ludźmi można pozostać efektywnym w działaniu na tak konkurencyjnym rynku.Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania salonem kosmetycznym i skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

Kompetencje budowania relacji

Kompetencje

marketingowe

Kompetencje

prano-ekonomiczne

Kompetencje

biznesowe

Program szkolenia

 • Komunikacja z klientem
 • Marka i wizerunek salonu świadczącego usługi kosmetyczne , medycyny estetycznej, SPA i ośrodków sanatoryjnych
 • Marketing partnerski i budowanie relacji z klientami
 • Media społecznościowe w organizacji usługowej
 • Metody oceny poziomu jakości świadczonych usług i satysfakcji klienta
 • Prawne aspekty funkcjonowania salonu kosmetycznego oraz zawieranie umów
 • Przedsiębiorczość
 • Relacje salonu z otoczeniem
 • Rynek towarów i usług kosmetycznych- uwarunkowania i trendy
 • Strategia finansowa salonu kosmetycznego, medycyny estetycznej, SPA, ośrodków sanatoryjnych
 • Systemy zapewniania jakości usług kosmetycznych, medycyny estetycznej, SPA i ośrodków sanatoryjnych
 • Techniki sprzedaży i negocjacje z dostawcami
 • Zachowania klientów na rynku usług kosmetycznych, medycyny estetycznej, SPA i ośrodków sanatoryjnych
 • Zarządzanie i motywowanie pracowników
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa jest

CENA: 5000 ZŁ BRUTTO
CZAS TRWANIA: 2 DNI (16H)

DOŁĄCZ

Zwróć uwagę już teraz jak chcesz działać i jak zarządzać firmą. Przygotuj się na pewne działania związane z zarządzaniem kryzysowym opartym o transparentną komunikację bo jesteśmy na początku kryzysu i wszystko przed nami.

Oferta szkolenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma prezentująca informacje o usługach rozwojowych (edukacyjnych i doradczych), w tym w szczególności o usługach, na skorzystanie z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (maksymalnie 80% kosztów danej usługi). Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów przeszkolenia swoich pracowników, a także samych siebie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy samodzielnie składają wnioski u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania właściwych ze względu na swoją lokalizację. Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania dla firm zlokalizowanych na terenie wielkopolski są przedstawione tutaj

Dofinansowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń a porozmawiamy o Twojej indywidualnej sytuacji. Postaram się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie

531 574 903