REVENUE MANAGEMENT W SPA I GABINETACH- SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI

Opis szkolenia

Koncepcja przyjęta z branży hotelowej do skutecznego zarządzania przychodami gabinetu beauty, medical i SPA. SPA Revenue Management jest jednak bardziej skomplikowane niż zarządzanie przychodem z pokoi. W SPA oferuje się kilkadziesiąt różnych usług, mających różny czas realizacji i należy uwzględnić wiele składowych. Samo posiadanie gabinetów zabiegowych nie wystarczy. Zabiegi w SPA mają bardzo różny czas realizacji usługi. Dlatego, aby dobrze zarządzać przychodem gabinetu beauty, medical SPA powinniśmy przygotować koncepcję działań.

Zarządzanie

kadrą

Zarządzanie

marketingowe

Kanały

sprzedaży

Analiza

konkurencji

Program szkolenia

 • Analiza konkurencji lokalnej- co ma konkurencja i dlaczego Ty musisz mieć coś innego
 • Audyt cen i kosztów w gabinecie/SPA:
 • Polityka magazynowa
 • Dostawcy i dystrybutorzy
 • Koszty zatrudnienia i ustalenie polityki prowizji i premiowania
 • 3) Podział zabiegów na nisko i wysoko nakładowe
 • 4) Weryfikacja ofert gabinetu/SPA
 • 5) Koszty stałe i zmienne w Twoim biznesie
 • – Jak minimalizować koszty nie tracąc na jakości i ilości wykonywanych zabiegów
 • -Zarządzanie stanem magazynowym
 • 6) Segmentacja kanałów sprzedaży:
 • Podział bazy Klientów na grupy preferencyjne
 • Język korzyści w budowaniu ofert dla Klientów gabinetu, SPA
 • Podział rynku lokalnego na grupy Klientów- klient indywidualny i firmowy
 • Partnerzy sprzedażowi- tematyczne wsparcie sprzedaży
 • 7) Ustalenie nowego poziomu cen zabiegów w oparciu o przeprowadzony audyt
 • 8) Przygotowanie zrównoważonego planu zarabiania na biznesie beauty, SPA w ciągu całego roku.
 • 9) ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE SPA:
 • Jak budować komunikację marketingową- tworzenie ofert, w oparciu i język korzyści
 • 10) Jak tworzyć oferty zabiegów i pakietów by sprzedawać więcej
 • 11) Social media w codziennej pracy gabinetu, SPA
 • 12) ZARZĄDZANIE KADRĄ SALONU KOSMETYCZNEGO I SPA
 • Jak budować zespół
 • Jak nagradzać nie narażając na koszty
 • Jak delegować zadania
  - planowanie
  - wdrażani
  - raportowanie
 • 13) Jak dynamicznie zarządzać ceną i przychodem
 • 14) jak solidna marka kosmetyczna powinna wspierać gabinet, SPA w działaniach marketingowych
 • 15) Karta klienta salonu, SPA
 • 16) jak budować komunikację sprzedażową pracowników z Klientami
 • 17) szkolenie pracowników ze sprzedaży usług dodatkowych

CENA: 5000ZŁ BRUTTO
CZAS TRWANIA: 2 DNI (16 H)

DOŁĄCZ

Zwróć uwagę już teraz jak chcesz działać i jak zarządzać firmą. Przygotuj się na pewne działania związane z zarządzaniem kryzysowym opartym o transparentną komunikację bo jesteśmy na początku kryzysu i wszystko przed nami.

Oferta szkolenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma prezentująca informacje o usługach rozwojowych (edukacyjnych i doradczych), w tym w szczególności o usługach, na skorzystanie z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (maksymalnie 80% kosztów danej usługi). Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów przeszkolenia swoich pracowników, a także samych siebie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy samodzielnie składają wnioski u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania właściwych ze względu na swoją lokalizację. Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania dla firm zlokalizowanych na terenie Polski są przedstawione tutaj

Dofinansowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń a porozmawiamy o Twojej indywidualnej sytuacji. Postaram się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie

531 574 903