SZKOLENIE Z PSYCHOKOSMETOLOGII

Opis szkolenia

Coraz częściej w gabinetach kosmetologicznych stosuje się terapie mające na celu nie tylko poprawę atrakcyjności fizycznej człowieka, ale także jego odnowę biologiczną oraz redukcje stresu. Niekontrolowany stres o dużym nasileniu wywiera negatywny wpływ na przebieg niemal wszystkich chorób narządów wewnętrznych. Szczególnie wyraźny jest udział stresu w patogenezie takich chorób jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dychawica oskrzelowa, a także w chorobach nowotworowych. Niemniej ważny jest wpływ stresu na czynności skóry w warunkach zdrowia i choroby.


Negatywne działanie stresu ujawnia się w takich chorobach jak trądzik, atopowe zapalenie skóry i łuszczyca. W wielu schorzeniach stres nasila uczucie świądu, co powoduje uszkodzenia skóry wskutek drapania. Nadmierny stres jest wymieniany jako jedna z przyczyn łysienia plackowatego. Stres ma także udział w starzeniu się skóry.


Istnieje wiele czynników redukujących stres np. relaksacja, uprawianie sportów, słuchanie muzyki, a także medytacja.


Organizm człowieka stanowi jedną całość, wszelkie procesy zachodzące w nim są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest utrzymanie homeostazy wewnątrzustrojowej na optymalnym poziomie, czyli regulacja przebiegu procesów fizjologicznych w granicach korzystnych dla organizmu.


Psychokosmetologia jest w Polsce nowym nurtem. Dotyczy holistycznej opieki nad organizmem człowieka ze szczególnym uwzględnieniem stresu, zaburzeń psychosomatycznych oraz naturalnych terapii antyaging. Psychokosmetologia jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa.


Projekt szkolenia skierowany jest do właścicieli obiektów Spa, salonów kosmetycznych oraz terapeutów.

Program szkolenia

  • Czy jest Psychokosmetologia.
  • Stres i jego wpływ na organizm człowieka.
  • Obsługa klienta/pacjenta w gabinecie (personalizacja)
  • Przygotowanie oferty zabiegowej z zakresu Psychokosmetologii.

CENA: 4000ZŁ BRUTTO
CZAS TRWANIA: 8H

DOŁĄCZ

Zwróć uwagę już teraz jak chcesz działać i jak zarządzać firmą. Przygotuj się na pewne działania związane z zarządzaniem kryzysowym opartym o transparentną komunikację bo jesteśmy na początku kryzysu i wszystko przed nami.

Oferta szkolenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma prezentująca informacje o usługach rozwojowych (edukacyjnych i doradczych), w tym w szczególności o usługach, na skorzystanie z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (maksymalnie 80% kosztów danej usługi). Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów przeszkolenia swoich pracowników, a także samych siebie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy samodzielnie składają wnioski u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania właściwych ze względu na swoją lokalizację. Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania dla firm zlokalizowanych na terenie wielkopolski są przedstawione tutaj

Dofinansowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń a porozmawiamy o Twojej indywidualnej sytuacji. Postaram się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie

531 574 903