PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE - NOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA

Opis szkolenia

Od wielu lat obserwujemy trend ze zmianą stylu przywództwa. Jeszcze do niedawna przywództwo rozpatrywano jedynie w aspekcie sprawowania władzy i zakładano, że zachodzi ono w niesymetrycznej relacji przełożony- podwładny. Takie rozumienie przywództwa cechowało epokę przemysłową. W epoce informacyjnej, której gwałtowny rozkwit obecnie obserwujemy w sferze dominujących wartości, zmieniającej się kultury organizacyjnej oraz pożądanych kompetencji, pojęcie przywództwa również ewoluuje. Relacja między liderem a ludźmi, na których wywiera on wpływ, staje się coraz bardziej partnerska- symetryczna.


Dzięki udziałowi w szkoleniu menadżerowie będą mogli skonfrontować swój styl przywództwa z proponowanym przywództwem służebnym.

Funkcja lidera

w praktyce

Komunikacja

w pracy lidera

Narzędzia, które Cię wspomogą

Koncepcje

zarządzania

Program szkolenia

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania jako źródło nowej roli lidera:
 • otoczenie organizacji jako stymulator do szybkiej zmiany,
 • Motywacja 3.0,
 • MANAGEMENT 3.0,
 • czym jest przywództwo służebne (ang. servant leader)?
 • Koncepcja lidera służebnego:
 • tradycyjne rozumienie roli managera/lidera a rola lidera służebnego,
 • 4 domeny lidera służebnego,
 • Lider służebny jako rola wspierająca a nie zarządcza,
 • wyzwania, przed jakimi stoi lider służebny w kontekście nowoczesnych kultur organizacyjnych,
 • Lider służebny jako trener, coach i mentor,
 • gdy z turkusu wchodzimy w czerwień - zarządzanie kryzysowe.
 • Narzędzia wspierające działania lidera służebnego:
 • ramy zamiast sztywnych procesów,delegowanie zadań, poziomy delegowania, rola lidera,
 • zindywidualizowane podejście jako podstawa rozwoju pracowników,odpowiadanie na potrzeby pracowników jako źródło rozwoju kompetencji i wzrostu dynamiki działań.
 • Komunikacja w pracy lidera służebnego:
 • constant feedback oraz bieżąca komunikacja jako czynnik wzrostu i stymulator zmiany,
 • aktywne słuchanie, 
 • spójność komunikacji i postawy lidera służebnego,informacja i działania proaktywne.
 • Jak być w roli służebnej, ale nie „wyręczać"?
 • często popełniane błędy,
 • ramy a granice,
 • Lider służebny w dążeniu do usamodzielniania pracowników,
 • Lider służebny w roli przewodnika, pasterza i obserwatora,
 • współpraca z pracownikami w oparciu o preferowane style działania i komunikacji,
 • nauka z błędów i porażek a strefa zamrożenia i komfortu - gdzie stawiać granice.
CENA: 1500ZŁ BRUTTO
CZAS TRWANIA: 2 DNI (16H)
DOŁĄCZ

Zwróć uwagę już teraz jak chcesz działać i jak zarządzać firmą. Przygotuj się na pewne działania związane z zarządzaniem kryzysowym opartym o transparentną komunikację bo jesteśmy na początku kryzysu i wszystko przed nami.

Oferta szkolenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma prezentująca informacje o usługach rozwojowych (edukacyjnych i doradczych), w tym w szczególności o usługach, na skorzystanie z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (maksymalnie 80% kosztów danej usługi). Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów przeszkolenia swoich pracowników, a także samych siebie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy samodzielnie składają wnioski u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania właściwych ze względu na swoją lokalizację. Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania dla firm zlokalizowanych na terenie Polski są przedstawione tutaj

Dofinansowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń a porozmawiamy o Twojej indywidualnej sytuacji. Postaram się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie

531 574 903