Szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm

Dzięki badaniu psychometrycznemu jakim jest RMP, Twoja forma pozna czynniki jakimi może motywować swoich pracowników. W ich wyznaczaniu uwzględnia się indywidualne potrzeby i wartości pojedynczych jednostek zespołu. Z taką wiedzą będziesz w stanie tworzyć kulturę organizacyjną, w której ludzie będą doceniani i zmotywowani do działania w codziennej pracy. Taka organizacja szybciej i lepiej osiągnie cele biznesowe, jednocześnie budując markę przyjaznego pracodawcy, dbającego o rozwój swojego zespołu. Zarządzanie przez motywację to tak zwane zarządzanie 3.0. Co to oznacza w praktyce? To indywidualne podejście do kierowania ludźmi i wyznaczania celów organizacji.

Kiedy w przedsiębiorstwie pojawiają się problemy najczęstszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po tak zwanego “tajemniczego klienta”. Po tych działaniach pracodawcy próbują wysyłać swoich pracowników na dodatkowe szkolenia, straszyć ich zwolnieniami lub obniżeniem wynagrodzenia, lub wręcz przeciwnie zachęcać premiami. Niestety te metody dawno już nie są skuteczne. Mimio inwestycji firm na szkolenia pracowników i ich rozwój zawodowy, część z nich odchodzi, a pozostali nadal nie spełniają wymagań.

Stare metody dawno przestały przynosić rezultaty. Konieczne stało się stworzenie nowego systemu motywacji - 3.0

Założeniem motywowania 3.0 jest indywidualne podejście. Nie ważne czy chodzi o szefów czy pracowników najniższych szczebli, czy o najkrótszym stażu. Chodzi o zidentyfikowanie wartości w wewnętrznych potrzeb każdego z osobna. Nie chodzi tu tylko o aspekty związane z życiem zawodowym, ale również te niezwiązane bezpośrednio z pracą takie jak np. rodzina. Cele i zadania każdego z pracowników powinny być dopasowane właśnie do tych wewnętrznych potrzeb i celów, bo właśnie to będzie stanowiło dla nich motywator do działania.

Poznanie potrzeb wewnętrznych pracowników nie musi być długie i pracochłonne. Najlepsze są szybkie i proste działania, jednym z nich jest

Reiss Motivation Profile® (RMP). Dzięki tej metodzie psychometrycznej będziesz w stanie z łatwością zdiagnozować sytuację i na jej podstawie dobrać odpowiednio dopasowane metody komunikacji, rozwoju i motywacji, a także odpowiednio dobierać zadania i cele do każdego pracownika.

RMP pomoże Ci:

zrozumieć zachowania pracowników

rozpoznać wewnętrzne potrzeby i je zaspokajać

zidentyfikować przyczyny konfliktów

znaleźć właściwe

rozwiązania

Chcesz zbudować zespół osiągający cele z uśmiechem na twarzy? Skorzystaj z szkolena Reiss Motivation Profile® i zbuduj relację z pracownikami, która pomoże Ci to osiągnąć!

Cena - 2000 brutto za osobę


Szkolenie zawiera indywidualne badanie 16 motywatorów, na którego podstawie można zdefiniować priorytety i wartości danej osoby. Jeśli menadżer wykorzysta indywidualne preferencje swoich pracowników do stworzenia odpowiednich warunków pracy, pomoże mu to osiągnąć konkretne korzyści:

Pamiętaj, motywacja wewnętrzna jest długotrwała. Warto zainwestować w nią swój czas bo przełoży się ona na satysfakcję członków zespołu,a co za tym idzie na ich zaangażowanie.

  • naturalną motywację u pracowników
  • osiągnięcie satysfakcji
  • zwiększenie ich zaangażowania

Sprawdź, co aktywuje Ciebie i Twój zespół - poznaj meandry indywidualnej motywacji i ich wpływ na realizację celów.

Szkolenie RMP

ZŁÓŻ ZAPYTANIE

Chcesz zamówić szkolenie dla więcej niż 10 osób? Zapytaj o wycenę!